วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผาแต้ม
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

ผาแต้ม
ที่สถานที่ท่องเที่ยวผาแต้มมีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยต้อนรับและพาลัดเลาะดูภาพเขียนสีโบราณที่เรียงรายตามหน้าผา สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็น ๔ กลุ่มคือ กลุ่มแรกอยู่ที่ผาขาม กลุ่มที่สองอยู่ที่ผาแต้ม กลุ่มที่สามอยู่ที่ผาหมอนน้อย และกลุ่มที่สี่ผาหมอน ล้วนบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิต และอารยธรรมของชุมชนลุ่มน้ำโขงในยุคก่อนย้อนไปกว่า ๓,๐๐๐ ปี ภาพที่ชัดเจนที่สุดและดีที่สุดคือภาพกลุ่มที่สอง มีภาพช้าง เต่า ปลาบึก ปลากระเบนน้ำจืด ตุ้ม ฝ่ามือ ไม่น่าเชื่อว่ารอยทางแห่งอดีตนั้นยังคงชัดเจนอยู่จนถึงปัจจุบันสมแล้วที่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมหัศจรรย์หนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น